whatsapp

Privacy statement

Dit privacybeleid heeft betrekking op de Vastgoedwinkel. Bij de Vastgoedwinkel gaan wij zorgvuldig om met al jouw gegevens. Wij beveiligen uw persoonlijke gegevens zorgvuldig. De Vastgoedwinkel houdt zich dan ook aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegeven (afgekort: WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG). Deze privacyverklaring dient een informerende rol over de gegevens die wij van jou verwerken en beveiligen. Door gebruik te maken van onze website accepteer je ons privacybeleid.

Wij verzamelen uw gegevens al volgt:

Diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor of gebruikt maakt van een van onze diensten, verstrekt u persoonsgegevens met ons, deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de diensten voor u te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt in acht genomen dat uw gegevens veilig worden verwerkt en opgeslagen.

Communicatie

Alle communicatie en correspondentie die door u aan de Vastgoedwinkel wordt toegezonden, bewaren wij alleen voor eigen bestemmingen en worden niet gedeeld met derde partijen.

Website

Wij gebruiken enkel noodzakelijke en analytische cookies om onze website beter te laten functioneren. Wij plaatsen geen cookies namens derden (third-party cookies).
U kunt altijd de cookies uitzetten via uw eigen browser, dit kan de prestaties van de website corroderen.

Derden

Voor de opbouw van het verkoopdossier kan gebruik gemaakt worden van een derde partij, hierbij valt te denken aan Kadastrale informatie of informatie die vergaard wordt door gebruik van Google.

Wij verwerken uw gegevens als volgt:

Opbouw verkoopdossier

Na ondertekening van de opdracht tot dienstverlening, wordt het verkoopdossier opgebouwd. Dit dossier bestaat uit alle relevante informatie voor de verkoop van uw onroerend goed. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Vervolgens zullen uw gegevens 20 jaar worden bewaard, aangezien het verjaringstermijn van een beroepsfout 20 jaar is.

Aanmelding koper

Als koper wordt u gevraagd enkele gegevens met ons te delen. De persoonsgegevens die daarbij verwerkt worden zijn uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Wij zullen uw gegevens uiteraard niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze privacy statement.

Derden

De Vastgoedwinkel zal uw gegevens in geen situatie verkopen aan derden. Uw gegevens worden alleen verstrekt, na uw goedkeuring, aan derden mits dit benodigd is voor de implementatie en realisatie van onze diensten of om wettelijke verplichtingen te bewerkstelligen.

Privacy rechten

Graag wijzen wij uw op rechten inzake uw persoonsgegevens:
Recht van inzage: voor inzage in uw persoonsgegevens kunt u een email sturen naar contact@devastgoedwinkel.nl
Recht op rectificatie: u kunt ons per email op contact@devastgoedwinkel.nl een verzoek sturen om aanpassing of aanvulling van uw persoonsgegevens.
Recht op vergetelheid: u kunt ten allen tijde uw persoonsgegevens verwijderen uit de systemen van de Vastgoedwinkel. Dit kunt u eenvoudig doen door een email te sturen naar contact@devastgoedwinkel.nl.
Recht van bezwaar: alhoewel u altijd eerst toestemming dient te hebben gegeven aan ons voor de verwerking van uw gegevens, mag u natuurlijk altijd bezwaar maken op contact@devastgoedwinkel.nl tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Wij zullen dan in overleg met u al uw persoonsgegevens verwijderen

Aanpassingen

Deze privacyverklaring is onder voorbehoud van wijzigingen. Wij adviseren u dan ook om met regelmaat de privacyverklaring door te nemen voor welke aanpassingen dan ook.